Home Tôn Bluescope

Tôn Bluescope

Bluescope được xem là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và giải pháp về thép, đặc biệt cung cấp Tôn Bluescope cho các ngành Xây Dựng Công Nghiệp & Dân Dụng toàn cầu.

Những giá trị hiện tại của Tôn Bluescope được chú trọng xây dựng ngay từ những ngày mới thành lập. Việc kinh doanh của Bluescope Steel Vietnam đã và đang được xây dựng trên nền tảng sức mạnh của những đối tác, mạng lưới và thương hiệu toàn cầu.

Thế mạnh của Tôn Bluescope đã được các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài khẳng định, với Tôn Bluescope công trình của Quý khách sẽ được đảm bảo theo thời gian.

Sức mạnh của BlueScope Steel còn được xây dựng bởi những thương hiệu được công nhận toàn cầu như Clean Colorbond®, Zincalume® và Lysaght®, đồng thời còn có các giải pháp kỹ thuật xây dựng được biết đến như Butler® và Varco Pruden®.

Tôn Bluescope hiện nay được xử dụng nhiều như: Tôn BlueScope Lysaght Klip-Lok 406, Tôn Lạnh Zacs, Tôn BlueScope Lysaght Spandek Optima, Hệ Giàn Thép Mạ Trọng Lượng Nhẹ Smartruss, Tấm Sàn Bondek.